Rosendahls skaberværdi i jeres Medical Supply Chain

Pharma

Kontakt os

Find medarbejder
 

Print-on-demand

Print-on-demand (POD) handler i al sin enkelhed om, at du online bestiller lige præcis det antal print, du har brug for. Hverken mere eller mindre.

Se mere her

Lager og distribution

Der er mange gode grunde til at outsource lager, ekspedition og distribution, hvis du sælger bøger, magasiner, tidsskrifter, plakater, film, gavekort – eller noget helt syvende.


Se mere her

Pharma

Rosendahls Pharma er Rosendahls-koncernens kompetencecenter inden for udvikling og produktion af

•    indlægssedler
•    booklets
•    emballager.

Vi rådgiver desuden om brugen af emballager som strategisk redskab, herunder effektiv kopibeskyttelse i form af forskellige synlige og usynlige antikopi-features i emballagerne; et område hvor vi har høstet international anerkendelse for vores kompetencer og knowhow.

Kvalitetssikring og dokumentation

Indlægssedlerne produceres i henhold til GMP. Alle procestrin er dokumenteret, og det er derfor muligt at spore hele forløbet.

Det er samtidig muligt at identificere den enkelte indlægsseddel gennem hele forløbet, både maskinelt vha. stregkoder og visuelt vha. fluttermarks.

Inden ordren frigives til forsendelse, bliver der udført en manuel udgangskontrol.


GMP (Good Manufacturing Practice)

Vores kvalitetsstyringssystem er ISO 9001- certificeret. Systemet indeholder de GMP -procedurer, der er relevante som leverandør til den farmaceutiske industri, og som.
 beskriver det generelle GMP- niveau i koncernen.

Har du behov for det, udarbejder vi desuden, i samarbejde med dig, en individuel kvalitetsaftale, hvor dine specifikke krav til produktion og kvalitetssikring beskrives.

Medarbejdere, der er beskæftiget med produktion til medicinalbranchen, har modtaget undervisning /træning i GMP- reglerne. Herudover arbejdes der løbende med at styrke kvalitetsbevidstheden blandt medarbejderne.

Integreret Supply Chain

Rosendahls tilbyder en Supply Chain-løsningsmodel, der forenkler jeres arbejdsgang med at bestille indlægssedler og booklets. I praksis sker det ved at automatisere bestillingerne og integrere dem i jeres eget ERP-system.
 
Proces:
•    Dataudveksling sker automatisk i et lukket it-system med højt sikkerhedsniveau
•    Automatiserede ordreprocedurer fjerner risiko for manuelle fejl
•    Bestillinger kan ændres eller slettes før den endelige bekræftelse
•    Indlægssedler leveres dag-til-dag på rette tid og sted (Just-in-Time) og i præcis det antal, der er behov for.
 
Kontrol:
Indlægssedlerne produceres i henhold til GMP i et lukket system, med enkle kontrollerbare procedurer og med stregkodebaseret sporing i hver enkelt del af processen.

Hver eneste indlægsseddel bliver maskinelt kontrolleret med log og visuel kontrol imellem arbejdsprocesserne. Til slut gennemføres en manuel udgangskontrol.
 
Logistik:
Med Rosendahls print-on-demand-løsning slipper I for at langtidsplanlægge produktionen af indlægssedler og booklets. I stedet bestiller I løbende præcis det antal, der skal bruges til de enkelte batch.
 
Resultat:
•    Forbedret reaktionsevne
•    Reducerede omkostningerne
•    Øget lønsomhed
•    Hurtig ROI
•    Bedre bundlinje.