Rosendahls har leverettil "Det offentlige Danmark" i mere end 200 år

Offentlige

Kontakt os

Tal med salgschef
Erik B. Krog om jeres
næste opgave.

Tlf. +45 40 91 40 02
ebk@rosendahls.dk


Find medarbejder
 

Grafisk design

Hos Rosendahls finder du et stærkt team af grafiske designere, der alle har den optimale kombination af kreativitet, nysgerrighed og faglig kompetence. Det sidste er din garanti for, at du ikke alene får et kreativt og tidssvarende layout, men at det også lever op til de produktionsmæssige krav og kan føres ud i livet inden for de aftalte økonomiske rammer.

Se mere her

Leverandør til "Det offentlige Danmark"

Rosendahls har i flere århundreder leveret kommunikations- og publiceringsydelser til ministerier, styrelser, regioner, kommuner og en lang række andre offentlige organisationer.

Vi har bl.a. været leverandør af både prepress- og printydelser til regering og Folketing i mere end 200 år, ligesom driften af Statstidende under Digitaliseringsstyrelsen er outsourcet til Rosendahls. I begge tilfælde med særlige afdelinger, hvor et kompetent team på ca. 10 medarbejdere i hver afdeling er dedikeret til de særlige opgaver.

Vores lange erfaring med offentlige kunder betyder, at du som offentlig indkøber er sikker på at få en leverandør, der ikke alene har de faglige kompetencer, men som også forstår de præmisser og beslutningsprocesser, der gælder for offentlige organisationer.

Statens Indkøb

Statens Indkøb ved Moderniseringsstyrelsen gennemførte i efteråret 2018 EU-udbud vedrørende ”det offentliges” indkøb af henholdsvis trykkeriydelser og standard kopi- og printydelser. 
Udbuddet resulterede i en rammekontrakt: ”Trykkeaftalen”.

Rosendahls-koncernen er leverandør på aftalen og dækker hele paletten af grafiske produkter og ydelser under rammekontrakten. Med vores mangeårige kompetence som leverandør til ”det offentlige Danmark” er du derfor i trygge hænder, samtidig med at det elektroniske bestillingssystem gør det nemt og effektivt at købe de ønskede ydelser.

Hvad omfatter trykkeaftalen?

Rammekontrakten for trykkeriydelser omfatter

Grafisk bistand og korrektur mv.
  • Produktion af tryksager

Tryk og efterbehandling af foldere, magasiner, rapporter, brevpapir, visitkort, kuverter med logo, plakater, bøger mv.

  • Distributionsydelser

Lagerhotel og opbevaring af tryksager, forsendelse af tryksager mv., håndtering af bestillinger, returbehandling og fakturering.

Ovennævnte ydelser dækker således hele processen fra grafisk opsætning, over selve produktionen af tryksagen, til eventuel opbevaring og udsendelse.

Fordele ved rammekontrakten

Med rammekontrakten har offentlige organisationer adgang til at købe en lang række produkter og ydelser til særdeles attraktive priser og med fordelagtige leveringsvilkår.

Samtidig blev den tidligere udbudspligt fjernet med etableringen af kontrakterne. Som offentlig organisation kan I med andre ord købe ind via rammekontrakten i stedet for at gennemføre jeres eget ressourcekrævende udbud.


Hvem SKAL og hvem KAN benytte rammekontrakterne?

For at opnå de bedst mulige prisaftaler er alle statslige institutioner som udgangspunkt forpligtet til at bruge de to rammekontrakter ved køb af produkter og ydelser, der er omfattet af aftalerne.

Rammekontrakterne kan imidlertid også bruges af kommuner, regioner og offentlige institutioner (herunder selvejende institutioner med finanslovsbevilling).

Hvordan bruger du rammekontrakterne?

Vælg den af de godkendte leverandører, der bedst opfylder jeres behov, og hvor den samlede pris er lavest. Du kan desuden vælge forskellige tillægsydelser efter behov.

Skønner du, at en opgave vil overstige 1.072.000 kr., skal den udbydes i miniudbud blandt de godkendte leverandører.