Den sikre løsningfor ministerier og styrelser

Netpublikationer

Kontakt os

Tal med os om
dine næste netpublikationer.

Find medarbejder
 

Interaktiv pdf

Med en interaktiv pdf (også kaldet ”bladre-pdf” eller ”levende pdf”) kan du publicere dine tryksager – brochurer, kataloger, årsberetning, magasiner, nyhedsbreve osv. – på en ny og langt mere sælgende måde.

Se mere her

Netpublikationer skal være tilgængelige

Danmark ratificerede FN’s handicapkonvention den 23. august 2009 og dermed er offentlige myndigheder forpligtet til at overholde de internationale retningslinjer for tilgængelighed, WCAG, herunder netpublikationer.

Rosendahls har specialiseret sig i at levere tilgængelige netpublikationer i højeste kvalitet i relevante formater og i overensstemmelse med de gængse standarder for tilgængelighed.

PDF eller HTML

I bestemmer suverænt i hvilket format I ønsker den elektroniske publikation leveret, men der er fordele og ulemper ved begge formater

PDF

Er særligt velegnet, hvis man har kontrol over den åbne fil (Word eller InDesign). Den åbne fil gøres tilgængelig inden konvertering, og det gør den sidste finpudsning langt lettere. Det kan til gengæld være vanskeligt/umuligt at gøre en eksisterende PDF tilgængelig, hvis skrifterne ikke er ordentligt inkluderede.

Fordele: I skal kun forholde jer til én fil, som er nem at integrere på jeres hjemmeside. PDF filen er ligeledes en tro kopi af den trykte version.
Ulemper: PDF filer fylder som regel mere end HTML, og kan være vanskelige at gøre tilgængelige, hvis udgangsmaterialet er utilgængeligt.

HTML

Er velegnet til de fleste konverteringer uanset format og er ikke så sart i forhold til udgangsmaterialets beskaffenhed, hvis blot teksten er tilgængelig.

Fordele: HTML fylder som regel mindre end PDF, og er et format beregnet til skærmbrug.
Ulemper: En HTML publikation består af mange filer (HTML, CSS og billeder/figurer), hvilket gør det sværere at integrere dem på egen hjemmeside. HTML udgaven ligner ikke nødvendigvis den trykte udgave.

Læs mere

Vi har i Rosendahls udarbejdet en folder om netpublikationer og tilgængelighed, som kort fortæller om principperne bag tilgængelighed, og hvilke formater, der nemmest, bedst og billigst vil kunne understøtte den. Herunder er der linket til folderen i både HTML og PDF/A format. Begge udgaver er naturligvis gjort tilgængelige.

Læs pdf udgaven her
Læs HTML udgaven her

Hurtig ekspedition

Vi modtager manuskripter i alle formater og størrelser, og vi bestræber os på at levere alle standardopgaver inden for max. 5 arbejdsdage. Afvigelser herfra vil altid blive formidlet videre, inden opgaven påbegyndes.

Priser    

Priser på tilgængelige publikationer varierer alt afhængigt af kompleksiteten af materialet, så kontakt os for et konkret tilbud.

Kvaliteten skal være i orden

Skulle nogle af vore tilgængelige publikationer mod forventning ikke leve op til kvalitetskravene for validitet og tilgængelighed, retter vi det naturligvis uden diskussion og uden beregning.
Derfor anbefaler vi, at I validerer alle tilgængelige publikationer I modtager.

PDF

Tilgængelige PDF filer tjekkes med et fuldt tilgængelighedstjek i Adobe Acrobat, og derudover bør man også tjekke dem i den gratis ”PAC: PDF Accessibility Checker”, som kan hentes her

HTML

W3C har en online validator på adressen: validator.w3.org, hvor det er muligt at validere HTML og CSS filer.