Samme kildefiltil alle formater og platforme

Medieuafhængig bogudgivelse

Short Run Printing

Fleksibilitet og rentabilitet hænger uløseligt sammen i forlagsbranchen. Af samme grund har det hidtil været svært at skabe økonomi i smalle udgivelser, fordi en stor del af mindsteoplaget er endt som spildte produktions- og lageromkostninger.

Se mere her

Medieuafhængig bogudgivelse

 Skal din bog udgives i flere forskellige formater eller på flere platforme (fx trykt og e-bog), er den traditionelle satsproces både besværlig og dyr. Her skal du nemlig ofte starte mere eller mindre fra bunden hver gang og har ikke samme mulighed for at kunne automatisere processen.

 

I stedet opnår du en lang række fordele ved at bruge XML-baseret ombrydning. Først og fremmest kan du med afsæt i en og samme kildefil få produceret
  • Trykte/printede bøger i alle formater
  • E-bøger (ePub eller ePDF)
  • xHTML (netpublicering)

Typografiske skabeloner

Med XML-baseret ombrydning får du mulighed for at skabe et ubegrænset antal typografiske skabeloner, der er tilpasset hvert sit formål. Den samme XML-kildefil kan herefter importeres til de relevante skabeloner, så du kan få produceret bogen i de ønskede formater – uden at skulle bruge ressourcer på at ombryde bogen forfra.

Eksempler på skabeloner:
  • Tilpasset en bogserie (fx fagbøger)
  • Tilpasset LargePrint (bøger til svagsynede)
  • Tilpasset Pocket-format
  • Tilpasset en bestemt produktionsmetode (fx print-on-demand)
  • Bogklub (med mulighed for optimering af omfang, fx at kunne reducere sidetal ved produktion i store oplag).

Genudgivelser og løbende opdateringer

En anden vigtig fordel ved at have en XML-fil af din bog er, at vi ud fra filen kan levere en returfil som fx Word, der indeholder hele strukturen og elementer samt alle de korrektioner/berigelser vi har tilført teksten.


Med en fuldt opdateret returfil bliver det betydeligt nemmere for en forfatter eller forfattergruppe at arbejde videre med materialet, fx med tilføjelser eller rettelser til næste oplag eller med en ny udgivelse i en serie. Da returfilen er skabt på baggrund af den seneste korrektur, eliminerer du samtidig risikoen for, at ændringer og rettelser fra tidligere versioner ved en fejl kommer til at optræde i senere udgivelser.