Fokuser påkerneforretningen – og overlad det trivielle til os

Facility management

Kontakt os

Find medarbejder
 

Short Run Printing

Fleksibilitet og rentabilitet hænger uløseligt sammen i forlagsbranchen. Af samme grund har det hidtil været svært at skabe økonomi i smalle udgivelser, fordi en stor del af mindsteoplaget er endt som spildte produktions- og lageromkostninger.

Se mere her

Web-to-print

Har din virksomhed et løbende behov for tryksager, og skal de tilmed kunne udarbejdes og bestilles nemt og effektivt af mange forskellige medarbejdere?

Se mere her

Facility management

Der kan være mange fordele ved at outsource. Færre bekymringer, større fokus på kerneforretningen og faste omkostninger, der gøres variable, er bare et par af dem.

Printer I selv manualer, bøger, hæfter, rapporter og lign., er der al mulig grund til at overveje outsourcing i form af en facility management-aftale med Rosendahls.

Facility management kan praktiseres på flere måder:
  • Outsourcing. Her overtager Rosendahls de opgaver, I hidtil har klaret internt med eget udstyr og egne medarbejdere. Opgaverne flyttes typisk fysisk væk fra jeres lokation og klares i stedet med vores professionelle produktionsapparat. Som et led i en outsourcing-aftale kan vi eventuelt overtage jeres eksisterende udstyr.
  • Co-sourcing. Her overtager Rosendahls en del af opgaverne, fx servicefunktioner, og udfører dem med vores medarbejdere – men på jeres lokation.

Ydelser, der kan indgå i en facility management-aftale:
Drift af kopi-/trykcenter på jeres lokation
Betjent kopiservice (vores udstyr og/eller medarbejdere på jeres lokation)
Kopieringsopgaver i stort omfang
Service af kontorprintere
Layout
Prepress
4-farvede trykkeriopgaver
Efterbehandling
Bog- og kompendieproduktion
Postsortering, -fordeling og –udsendelse (”betjentstue-opgaver”)
Reception

Referencer

Region Hovedstaden er en af de kunder, der har valgt at outsource til Rosendahls. I dag drifter vi således regionens printcenter i Hillerød, hvor vi som et led i aftalen har overtaget såvel udstyr som medarbejdere og lejeaftale på bygningen.

Et andet eksempel er Danmarks Pædagogiske Universitet, der har lavet en omfattende facility management-aftale om bl.a. print- og kopiopgaver med Rosendahls.

Mulighederne med facility management er mange. Skal vi tage en snak om dine?