Rosendahls hjælperdit forlag sikkert ind den digitale tidsalder

Sats/ombrydning

Short Run Printing

Fleksibilitet og rentabilitet hænger uløseligt sammen i forlagsbranchen. Af samme grund har det hidtil været svært at skabe økonomi i smalle udgivelser, fordi en stor del af mindsteoplaget er endt som spildte produktions- og lageromkostninger.

Se mere her

Sats/ombrydning

Den teknologiske udvikling har skabt helt nye muligheder for forlag og andre udgivere af bøger og publikationer. I dag kan mange traditionsbundne opgaver således løses på en måde, der rationaliserer arbejdsprocesserne og giver store fordele på både den korte og den lange bane.

En af de opgaver, hvor det for alvor giver mening at tænke i nye baner, er når en bog skal sættes (ombrydes).

Traditionelt løses satsopgaven på følgende måde:

 1. Indholdet leveres som en tekstfil (typisk Word)
 2. En grafiker kopierer indholdet over i et grafisk program, fx InDesign eller Quark
 3. Teksten sættes på baggrund af forlagets typografiske ønsker og krav
 4. Der genereres en trykklar pdf-fil til det valgte format
 5. Bogen trykkes.


Hos Rosendahls tilbyder vi en bedre og mere fremtidssikret proces:

 1. Indholdet leveres som en tekstfil (typisk Word)
 2. Vi opmærker teksten i et editeringsprogram og etablerer samtidig en semantisk struktur, hvor de enkelte elementer tildeles forskellige værdier
 3. Den strukturerede og opmærkede tekst konverteres til XML-data ved hjælp af vores avancerede XPP-ombrydningssoftware
 4. De samme XML-data kan nu bruges til at publicere indholdet i et uendeligt antal formater ved hjælp af forskellige typografiske skabeloner (fx en til standardformat, en til storformat, en til LargePrint, en til pocket-format, en til print-on-demand (POD) og så videre
 5. XML-dataene kan endvidere bruges til at udgive bogen på andre platforme, fx som e-bog (typisk ePub eller ePDF).

Bemærk: Vi håndterer også gerne automatiske processer for produktioner med InDesign som platform.


Åbenlyse fordele

Som forlægger opnår du to vigtige fordele ved at få indholdet af en udgivelse struktureret og konverteret til XML-data.


FORDEL 1

Du kan bruge den samme kildefil (XML) til flere forskellige formater og platforme frem for at skulle lave ombrydningen mere eller mindre fra bunden flere gange.


FORDEL 2

Ud fra den strukturerede XML-fil kan vi levere en returfil i fx Word af det endelige indhold efter korrektur. Dermed bliver det markant nemmere for en forfatter eller en forfattergruppe at arbejde videre med kommende oplag eller nye udgaver. Samtidig er du sikret mod, at rettelser fra tidligere korrekturrunder slipper igennem til senere udgivelser.


Databaser, tabeller mv.

Ud over Word og lignende tekstbehandlingsfiler modtager vi også en lang række andre dataformater. Disse øvrige filtyper* kan vi på samme måde som tekstfiler konvertere til XML, så de efterfølgende kan publiceres på forskellige platforme og i forskellige formater.


Traditionel sats

Ud over XML-baseret ombrydning løser vi også traditionelle satsopgaver, hvor indholdet efter opmærkning sættes i InDesign og leveres som en trykklar pdf. Om vi håndterer det i vores XML-flow eller mere traditionelt, afhænger af opgaven. Vi anvender typisk InDesign ved mere grafisk og typografisk varierende udgivelser.

*) Vi laver sats/ombrydning med afsæt i følgende filtyper:

 • Word
 • ODT (OpenOffice)
 • WordPerfect
 • Ascii
 • HTML
 • XML
 • SGML
 • Databaser af alle slags