Rosendahlsholder styr på dine abonnenter

Abonnementshåndtering

Kontakt os

Kontakt kundeservice, hvis du 
har ændringer til et abonnement 
eller har spørgsmål, der vedrører 
lageret.

Tlf. +45 43 22 73 00
distribution@rosendahls.dk

 

Find medarbejder

 

Abonnementshåndtering

Har du publikationer eller andet, der løbende skal udsendes til abonnenter, kan du med fordel benytte dig af vores store knowhow på området.

Vores fleksible og gennemtestede system er din garanti for, at nye eller opdaterede publikationer automatisk udsendes til abonnenterne. På den måde kan du koncentrere dig om den tilhørende kommunikation.
Alle data i forbindelse med udsendelser, ændringer af abonnementer mv. gemmes i systemet. Det giver dig det bedst mulige grundlag for at evaluere på publikationer, målgrupper, udgivelsesfrekvenser etc.

Datakvalitet
Som en vigtig del af vores abonnementshåndtering sørger vi for at vedligeholde databasen dagligt. På den måde opretholder vi den bedst mulige datakvalitet. I praksis sker det bl.a. ved, at medarbejderne i vores kundeservice yder en optimal service til de abonnenter, der kontakter os i forbindelse med adresseændringer og lign.