Nyt livtil gamle bøger

Digitalisering af gamle bøger

Short Run Printing

Fleksibilitet og rentabilitet hænger uløseligt sammen i forlagsbranchen. Af samme grund har det hidtil været svært at skabe økonomi i smalle udgivelser, fordi en stor del af mindsteoplaget er endt som spildte produktions- og lageromkostninger.

Se mere her

Digitalisering af gamle bøger

Rosendahls – BookPartnerMedia har både ekspertisen og teknologien til at bringe gamle udgivelser til live – både på tryk og andre platforme, herunder e-bøger.

Har du en bog, der kun foreligger i trykt form, vil den gennemgå følgende proces:

  1. Bogen OCR-scannes side for side
  2. De indscannede data opmærkes (tagges) og struktureres i vores editeringssoftware
  3. De strukturerede data konverteres til XML
  4. XML-filen kan bruges som kildefil til udgivelse på alle platforme.


OCR-scanning

OCR er en forkortelse for Optical Character Recognition. Med denne teknologi genkendes såvel latinske som gotiske karakterer (bogstaver mv.) i en tekst, så de kan konverteres til data.

Hos Rosendahls – BookPartnerMedia har vi stor erfaring med OCR-scanninger og er i kraft af et effektivt setup tilmed særdeles konkurrencedygtige på prisen.

Selve scanningsprocessen kan afhængigt af opgavens karakter ske hos os eller ”on location” hos kunden. Og alt materiale behandles naturligvis med største omhu og forsigtighed – om nødvendigt med brug af hvide bomuldshandsker.


Formater for ny udgivelse

Med udgangspunkt i den skabte XML-fil kan Rosendahls – BookPartnerMedia ombryde bogen til et hvilket som helst format og en hvilken som helst platform. Du kan fx få leveret bogen som

  • trykklar pdf til offsettryk
  • trykklar pdf til digitalprint, eksempelvis tilpasset til print-on-demand (Short-Run-Printing)
  • ePDF til udgivelse som e-bog med låst typografi (skrifttype, punktstørrelse mv.)
  • ePub til udgivelse som e-bog i det mest anvendte format
  • xHTML til publicering på nettet (eller evt. lukkede forskningsformål).