Historien omRosendahls-koncernen

Vores historie

Kontakt os

Vil du vide mere, er du altid
velkommen til at ringe eller
skrive til os.

Tlf. +45 76 10 11 12
kontakt@rosendahls.dk

Find medarbejder

Georg Jensen

Med det samme man træder indenfor i Georg Jensens hovedsæde på Frederiksberg.

Se casen her.

Grafisk design

Hos Rosendahls finder du et stærkt team af grafiske designere, der alle har den optimale kombination af kreativitet, nysgerrighed og faglig kompetence. Det sidste er din garanti for, at du ikke alene får et kreativt og tidssvarende layout, men at det også lever op til de produktionsmæssige krav og kan føres ud i livet inden for de aftalte økonomiske rammer.

Se mere her

Fra kælder til koncern

Historien om Rosendahls-koncernen starter den 13. oktober 1902, hvor Kristian Rosendahl på sin 25-års fødselsdag etablerer sig som selvstændig bogtrykker- og bogbindermester i en kælder i Esbjerg. Seks år tidligere er han blevet udlært som typograf hos Ribe Amtstidende i Varde.

Med årene vokser bogtrykkeriet sig til en solid og velrenommeret virksomhed, og selvom ingen af Kristian Rosendahls tre sønner ønsker at følge i farens fodspor, bliver arvefølgen alligevel sikret, da barnebarnet Paul efter endt realeksamen i 1941 går i lære som typograf hos A. Rasmussens Bogtrykkeri i Ringkøbing.


Det første generationsskifte

Efter endt læretid tager Paul Rosendahl blandt andet på studierejse til Norge og Finland. Herefter får han ansættelse som kalkulator hos det navnkundige Egmont H. Petersens kgl. Hof-Bogtrykkeri i København, inden han i 1950 vender tilbage til Esbjerg for at starte som faktor i farfarens bogtrykkeri.

Da Kristian Rosendahl elleve år senere, den 18. september 1961, dør i alder af 83 år, overtager den 36-årige sønnesøn virksomheden.


Fremgang og hæder

I de følgende år vokser trykkeriet støt, og i 1977 samler man derfor aktiviteterne i nyopførte – og senere prisbelønnede – bygninger på Østre Gjesingvej 24. Det nye trykkeri indvies den 13. oktober, hvor man samtidig kan fejre virksomhedens 75-års jubilæum.

Gennem sine 26 år i spidsen for trykkeriet er Paul Rosendahl bredt engageret i såvel branchen som hjembyen. Et faktum, der kommer til udtryk gennem et utal af tillidsposter, og som ikke mindst understreges af, at han i 1995 bliver kåret til Årets Esbjergenser og i år 2000 tildeles Esbjerg Bys Ærespris.

Fjerde generation om bord

Efter endt uddannelse i Hamborg og København rejser Paul Rosendahls søn Palle i 1982 til USA for at sælge tryksagsopgaver for familievirksomheden. Det bliver dermed på den anden side af Atlanten, at fjerde generation træder sine første officielle skridt som medarbejder i familievirksomheden, der på det tidspunkt har rundet fyrre medarbejdere.

To år senere returnerer Palle Rosendahl til Danmark, og den 13. oktober 1984 begynder han som salgschef hos Rosendahls Bogtrykkeri. Efter præcis to år bliver han den tredje Rosendahl’er til at stå i spidsen for trykkeriet, da Paul Rosendahl overlader ham direktørposten for i stedet at koncentrere sig om bestyrelsesarbejdet.

Milepæle

1902

13. oktober grundlægger Kristian Rosendahl virksomheden i Kirkegade 4 og 5 i Esbjerg.

1922
Esbjerg Vejviser udkommer for første gang.
1932

Bogtrykkeriet flytter til Teknisk Skole i Torvegade i nogle tomme kælderlokaler.

1933
Trykkeriet flytter ind i Borgergade 25.
1942

Virksomheden ændres fra et enkeltmandsfirma til et aktieselskab.

 
Kundebladet »Typer og Tryk« udkommer for første gang.
1944

Bogtrykkeriet lægges øde ved et tysk bombeattentat. Kristian Rosendahl går under jorden og bliver til ”Niels Nielsen”, som fra sit eksil på Skodsborg Kuranstalt leder genopbygningen i Borgergade.

1950
13. oktober bliver Paul Rosendahl ansat som trykkerfaktor.
1952

13. oktober fejrer Rosendahls Bogtrykkeri sit 50-års jubilæum og udgiver bogen ”Europæiske Bibeltryk” om den Rosendahlske Bibelsamling. Forfatteren er Volmer Rosenkilde.

1955

Kristian Rosendahl, R.DM.p.p bliver udnævnt til Kommandör av Kungl. Vasaorden.

1959
Offset-teknikken indføres i Rosendahls Bogtrykkeri.
1961
Borgergade 24 købes og ombygges til bogbinderi.
 

18. september dør Kristian Rosendahl i en alder af 83 år. Paul Rosendahl overtager ledelsen af virksomheden.

1971

Esbjerg Vejviser udkommer som den første vejviser i Danmark på grundlag af magnetbånd fra CPR-registret.

1972
Fotosatsteknikken afløser blysatsen.
1977

Trykkeriet sælger Borgergade 24 og 25 til Esbjerg Kommune og flytter ud i nyopførte bygninger på Østre Gjesingvej 24.

 

13. oktober festligholdes virksomhedens 75 års jubilæum og ibrugtagningen af den nye bygning, som bliver præmieret af Esbjerg Byfond for godt og smukt industribyggeri. Ved samme lejlighed udgives jubilæumsskriftet ”Fanø Bebyggelser og landskaber” ved Horst Meesenburg.

1980

Ved præmieringen af verdens smukkeste bøger i Leipzig tildeles trykkeriet en bronzemedalje for sit jubilæumsskrift.

1983

Rosendahl Inc. New York etableres med Palle Rosendahl som leder.

1984

Palle Rosendahl ansættes i selskabet som salgschef, den 13. oktober.

 

Trykkeriet tildeles i Leipzig – Ein Ehrendiplom – for godt bogarbejde.

1986

13. oktober forfremmes Palle Rosendahl til adm. direktør i Rosendahls Bogtrykkeri.

1988

Rosendahls Bogtrykkeri køber et andet Esbjerg-trykkeri, Arnold Thomsen A/S.

1991
Salgskontor oprettes i Hamborg.
1993

Virksomheden opnår Kvalitetsstyringssystem Certifikat (ISO 9002).

1994
Rosendahls Bogtrykkeri og Arnold Thomsen A/S fusionerer.
 

Østre Gjesingvej 24 bliver solgt og et nyt bogtrykkeri påbegyndes opført på Oddesundvej i den nordlige del af Esbjerg.

1995
Salgskontor oprettes i København.
 

1. maj indvies den nye bygning på 6.500 m2 på Oddesundvej, og fusionen af Rosendahls Bogtrykkeri og Arnold Thomsen A/S effektueres endeligt.

 

Esbjerg Byfond præmierer det nye byggeri – for godt og smukt erhvervsbyggeri – ved indvielsen, 13. oktober. Byggeriet er tegnet af den internationalt kendte arkitekt, professor Henning Larsen. Paul Rosendahl bliver kåret til Årets Esbjerggenser.

1996
Salgskontor oprettes i Oslo.
 

Selskabets bestyrelse udvides med to medarbejdervalgte selskabsrepræsentanter til fem medlemmer.

1997

Virksomheden opnår Miljøledelsessystem Certifikat. (DS/EN 14001).

1998

Rosendahls engagerer sig i internettet, bl.a. med egen hjemmeside (www.rosendahls.dk) og produktion af web-sider. Ligesom vi i samarbejde med Data-Gruppen i Vejen opretter firmaet Rosendahls Graphic IT.

1999

Rosendahls får Miljønetværk-Ribe Amts diplom for en ekstraordinær miljøindsats.

2000
Rosendahls opnår certifikat til at Svanemærke tryksager.
 

Rosendahls køber Handelstrykkeriet i Odense, der videreføres som et selvstændigt datterselskab.

2001

Paul Rosendahl modtager Esbjerg Bys Ærespris. Esbjerg prisen tilfalder Esbjerg-foretagender, institutioner eller personer der på særlig fremtrædende måde har skabt ry om Esbjergs navn eller gavnet byen på anden måde.

2002
Handelstrykkeriet i Odense opkøber Centraltrykkeriet.
 

5. oktober kan Handelstrykkeriet i Odense fejre sit 75 års jubilæum og udgiver bogen ”Her løb jeg om med træsko på” Historien om H.C. Andersens eventyrlige barndom i Odense.

 

13. oktober fejrer Rosendahls Bogtrykkeri sit 100 års jubilæum og udgiver i den anledning – i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek og Søren Kierkegaard Forskningscenteret – bogen ”Tekstspejle”, der belyser Søren Kierkegaard som bogtilrettelægger, boggiver og bogsamler ved forfatterne Niels Jørgen Cappelørn, Gert Posselt og Bent Rohde.

2003

Datterselskabet Handelstrykkeriet i Odense flytter fra Christiansgade 61 til Landbrugsvej 20 og skifter samtidig navn til HTOdense.

Rosendahls Bogtrykkeri beslutter at genoplive den lokale telefonbog/vejviser under navnet Esbjerg Telefonbog & Vejviser.

2004

Rosendahls Bogtrykkeri indfører CTP i prepress og tager Danmarks første 10-farve Heidelberg offsetpresse i brug.

2006

1. januar køber Rosendahls Fihl-Jensens Grafisk Produktion A/S, København

 

1. oktober køber HTOdense virksomheden NyborgScantryk, der flytter til HTOdenses adresse.

2007

1. marts opkøbes trykkeriet Anton M. Jensen, der lægger den sammen med Fihl-Jensen Grafisk Produktion.

 

Rosendahls udnævnes til vækstvirksomhed af Ernst & Young i analysen "Entrepreneurship i Danmark 2007".

2008

1. juli køber Fihl-Jensen Grafisk Produktion virksomheden Illemann Tryk i Herlev. De to virksomheder fusioneres pr. 1. juli på adressen Literbuen 12A i Skovlunde.

 
HTOdense ISO 14001 og 9001 certificeres.
 

HM Dronning Margrethe og HKH Prins Henrik besøger Den Rosendahlske Bibelsamling på Oddesundvej i Esbjerg.

 

Rosendahls Bogtrykkeri ændrer navn til Rosendahls – print · design · media.

 

Fihl-Jensen Grafisk Produktion ændrer navn til Rosendahls – Fihl-Jensen.

2009

Rosendahls – HTOdense køber pharma-aktiviteterne fra Schultz-koncernen.

 

Palle Rosendahl fejrer 25-års jubilæum i virksomheden den 13. oktober.

 

Rosendahls gennemfører den 1. november sit hidtil største opkøb med overtagelsen af Schultz Grafisk A/S, der skifter navn til Rosendahls – Schultz Grafisk A/S. Med i købet følger også distributionsselskabet Schultz Distribution.

 

Rosendahls – Schultz Grafisk A/S fusioneres med Rosendahls – Fihl Jensen A/S. Den fusionerede virksomhed flytter sammen i nyindrettede lokaler på Herstedvang i Albertslund under navnet Rosendahls – Schultz Grafisk.

2010

Rosendahls – HTOdense fusioneres ind i moderselskabet og skifter navn til Rosendahls – print · design · media. Virksomheden fortsætter fra lokalerne på Landbrugsvej i Odense som koncernens kompetencecenter inden for komplekse printløsninger.

 

Distributionsselskabet i Albertslund har succes og indretter nye lagerhaller på Herstedvang i Albertslund.

 

Rosendahls etableret eget webbureau under navnet Rosendahls – Strategisk Webbureau.

2011

Rosendahls lancerer ny samlet hjemmeside for hele koncernen.

2013 Rosendahls flytter produktionen i Odense til Esbjerg. Samtidig oprettes nyt salgskontor i både Odense og Aalborg.