Hos Rosendahlsfår du kvalitet og miljø for hver en krone

Miljøcertificeringer

Yderligere information

Vil du vide mere, er du altid
velkommen til at ringe eller
skrive til os.

Mikael Karstensen
Tlf. +45 7610 1125
Email: mka@rosendahls.dk

Find medarbejder

CertificeringerISO 14001

I 1997 blev Rosendahls A/S miljøcertificeret efter ISO 14001. Dermed forpligter vi os til kontinuerligt at arbejde på at reducere den tilbageværende miljøbelastning, bl.a. ved yderligere at begrænse forbruget af råvarer og hjælpemidler som kemikalier, vand og energi. 
 


Svanemærket
Svanen er det nordiske miljømærke, og en svanemærket tryksag giver dig garanti for:

  • At produktet er blandt de mindst miljøbelastende af sin slags
  • At kvalitet og funktion er mindst lige så god som andre produkter
  • At der er taget hensyn til din sundhed, fx at tryksagen ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer


For at kunne sætte svanemærket på din tryksag skal følgende krav være opfyldt:

  • den skal være trykt på et svanemærket trykkeri som f.eks. Rosendahls
  • den skal være trykt på papir, der er svanemærket eller godkendt til svanen
  • den må ikke indeholde PVC

 


EMAS
EU's miljøledelsessystem, "Eco-Management and Audit Scheme", stiller større krav end den internationale ISO-standard, og en registrering er derfor den ultimative blåstempling af en virksomheds miljøarbejde. Certificeringen kræver, at man kortlægger og gør noget ved både den direkte miljøbelastning fra sine aktiviteter og ved den indirekte fra produkter og serviceydelser.

Rosendahls i Albertslund har været EMAS registreret siden august 2004 og i juni 2012 blev Rosendahls A/S i Odense og Esbjerg ligeledes EMAS registeret. Produktionen i Odense blev primo 2013 flyttet til Esbjerg. EMAS certificeringen fornys hvert år i juni måned.

Læs den seneste EMAS-redegørelseFSC®
FSC står for Forest Stewardship Council, og der er tale om en international certificering. I FSC-skove fældes der ikke mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er dyre- og planteliv beskyttet, ligesom de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og en ordentlig løn.

Rosendahls er godkendt til at trykke på FSC-certificeret papir. Det betyder, at papiret er fremstillet af træ fra bæredygtigt skovbrug.
 


CO2 neutralisering
Vil du reducere din virksomheds carbon footprint? Hos Rosendahls kan du få din tryksag CO2-neutraliseret. I praksis sker det ved, at vi beregner den CO2-udledning, der knytter sig til produktionen af tryksagen. Herefter neutraliserer vi udledningen gennem køb af kontrollerede kvoter i CO2-reducerende projekter, primært i den 3. verden.

Efter ønske kan du få mærket din CO2-neutraliserede tryksag med vores særlige Climaware-mærke.

 
Se en samlet oversigt over miljømærkerne