Kontakt

Rosendahls Esbjerg

Esbjerg

ESBJERG | Rosendahls - print · design · media

 

Salg

Navn Titel Telefon
Søren Henriksen CEO i Stibo Complete 7626 3767 shen@stibo.com
Lars Kristiansen  Key Account Manager 2121 4337 lk@rosendahls.dk

Projektledelse

Navn Titel Telefon
Mette Nygaard Andersen  Projektleder 7610 1134 mna@rosendahls.dk
Trine Allerslev  Projektleder 7610 1145 tal@rosendahls.dk
Birthe Jørgensen  Projektleder 7610 1137 bj@rosendahls.dk
Charlotte Nørgaard Jepsen Projektleder 7610 1138 cnj@rosendahls.dk
Vickie Leth-Jessen Projektleder 6311 7657 vlj@rosendahls.dk
Henrik Mogensen Projektleder 7610 1194 hmo@rosendahls.dk

Produktion

Navn Titel Telefon
Michael Trebbien  Produktionschef 4097 2637 mt@rosendahls.dk
Gert Hansen Planlægningschef 7610 1117 gsh@rosendahls.dk
Gitte Sommer Produktionsplanlægger 7610 1161 gso@rosendahls.dk

Forsendelse og Pakning

Navn Titel Telefon
Dorte Guldbrand Rasmussen Teamleder 7610 1181 dgr@rosendahls.dk

Design og Prepress

Navn Titel Telefon
Heidi Agerup Juhl Teamleder Prepress 7610 1185 hju@rosendahls.dk
Michael Petersen Teamleder CTP 4137 8714 mp@rosendahls.dk
Rikke Vognsen Grafiker 7610 1148 rv@rosendahls.dk
Tine Brøns Grafiker 7610 1149 tbk@rosendahls.dk
Jannie Sørensen Grafiker 7610 1163 jas@rosendahls.dk
Thomas Steenberg Nielsen Grafiker / CTP 2183 1500 tn@rosendahls.dk
Gitte Bach Jensen Grafiker / CTP 7610 1116 gbj@rosendahls.dk

Kvalitet & Miljø

Navn Titel Telefon
Mikael Karstensen Kvalitets- og miljøchef 7610 1125 mka@rosendahls.dk

Administration

Navn Titel Telefon
Jørgen Stein Økonomichef 7610 1120 jst@rosendahls.dk
Morten Damgaard Business Controller 7610 1135 mda@rosendahls.dk
Susanne Nielsen  Bogholderiassistent 7610 1113 sn@rosendahls.dk
Gitte Hansen  Bogholderiassistent 7610 1115 gh@rosendahls.dk
Helle Kjær Kristensen Bogholderiassistent 7610 1119 hkk@rosendahls.dk
Susan Bjelke  Receptionist 7610 1114 sb@rosendahls.dk

Rosendahls Mediaservice

Navn Titel Telefon
Hanne Qvistgaard Mediachef 7610 1142 hq@rosendahls.dk
Kasper Kristensen Mediakonsulent 7610 1144 kk@rosendahls.dk
Jette Sterndorff-Jessen Mediakonsulent 7610 1147 jsj@rosendahls.dk
Dorte Schlünzen Mediakonsulent 7610 1146 ds@rosendahls.dk
Niels Hass Mediakonsulent 7610 1156 nh@rosendahls.dk
Sofia Malta Velling Key Account Manger - Print & Online Ad 7610 1155 smv@rosendahls.dk

Rosendahls - find os


Rosendahls – print · design · media
Rosendahls Lokalbøger
Rosendahls Mediaservice
Oddesundvej 1
DK-6715 Esbjerg N
Tlf. 76 10 11 12
rosendahls@rosendahls.dk