Rosendahls tilbyderalt inden for grafisk produktion og publicering

Good Manufacturing Practice

Kontakt os

Tal med Allan Mogensen 
hvis du vil høre mere om
GMP-casen.

Tlf. +45 40 40 30 46

am@rosendahls.dk

Find medarbejder
 

Kampagneløsninger

Rosendahls’ komplette palet af ydelser kommer for alvor til udtryk, når du skal planlægge, designe, producere og gennemføre en kampagne.

Se mere her
GMP – eller Good Manufacturing Practice – betyder god fremstillingspraksis. Det er de forebyggende foranstaltninger, som Rosendahls tilbyde sine kunder, og som har til formål helt at undgå eller reducere sandsynligheden for fejl.

GMP defineres som den del af kvalitetssikringen, der skal sikre, at produkterne altid fremstilles efter ensartede kvalitetsnormer.

Tager man et nærmere kig på lægemiddelloven, vil man bemærke, at et lægemiddelsemballage faktisk betragtes som en del af lægemidlet. Det betyder, at de høje kvalitetskrav, der stilles til selve lægemidlet, også gælder for emballagen, herunder indlægssedler, booklets og lign. Og det betyder samtidig, at Rosendahls som leverandør til en række medicinalvirksomheder skal kunne leve op til det skrappe regelsæt, der gælder for hele medicinalbranchen.

Baggrunden for GMP bunder i én væsentlig problemstilling:

Vi kan kun foretage stikprøvekontrol, fordi kontrollen i sig selv ødelægger produktet. Stikprøven udgør kun en meget lille del af produktionen, hovedparten af produktionen bliver således ikke kontrolleret.

I praksis handler GMP om rettidig omhu og opmærksomhed, at gøre tingene rigtigt og blive ved med at gøre tingene rigtigt fra start til slut i fremstillingsprocessen samt at være loyal over for systemet.

Arbejdet med GMP hos Rosendahls handler blandt andet om struktur, faste procedurer, kontrol, sporing og ansvarsfølelse.

Hovedparten af de tryksager, Rosendahl leverer til sine pharmakunder, produceres som print-on-demand. Det vil sige, at kunden bestiller et helt præcist antal – og får leveret et helt præcist antal. Til nogle kunder kan der være tale om adskillige ordrer på en enkelt dag. Til gengæld kan en ordre være helt ned til nogle få eksemplarer af en indlægsseddel. Dermed bliver indlægssedlen en indirekte del af kundens egen kvalitetskontrol – blot en enkelt overskydende indlægsseddel betyder, at den mangler i en pakke.

De fleste elementer, der er et fast led i Rosendahls’ GMP-produktion, kommer også koncernens andre kunder til gode, bla. line clearance, der er blevet en fast procedure på alle ordrer i printcentrene – medicinalkunde eller ej.

Inden en ny ordre kan sættes i gang, skal medarbejderen således kontrollere, at der ikke er nogen form for rester fra den foregående produktion. Med line clearance er Rosendahls så krakilske, at der er indført dobbelt kontrol. Her skal medarbejderen med andre ord først kontrollere og kvittere selv og bagefter få en kollega til at gøre det samme”. De kvalitetskrav, som Rosendahls bliver stillet over for fra medicinalkundernes side, har helt automatisk løftet den generelle kvalitetsstandard for alle Rosendahls produkter.